Administrare tehnica

  • Monitorizarea proprietății comune.
  • Înștiințarea Președintelui Asociației sau Comitetului Executiv și luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere si reparații;
  • Procurarea materialelor necesare curateniei;