Servicii Oferite

Administrare Financiara

 • întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora în conformitate cu legea 196/2018;
 • încasarea, în locuri specifice, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei de proprietari;
 • efectuarea plăţilor catre furnizori şi încasării veniturilor;
 • calcularea şi încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de comitetul executiv;
 • întocmirea registrelor asociaţiei de proprietari specifice managementului financiar (registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate in partidă simplă prevazute de legea 196/2018.
 • întocmirea şi depunerea a situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei de proprietari la consiliile locale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, până la data de 1 martie pentru situaţia existenţă la 31 decembrie anul anterior şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie;
 • depunerea declaratiilor fiscale in format electronic ( SEMNATURA DIGITALA ) la unitatea fiscală competentă, întocmirea statelor de salarii pentru personalul angajat, întocmirea şi depunerea declaraţiilor la unitatea fiscală teritorială, plata impozitului şi a contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru salariile/indemnizaţiile personalului angajat/ales);

Administrare Tehnica

 • Monitorizarea proprietății comune.
 • Înștiințarea Președintelui Asociației sau Comitetului Executiv și luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere si reparații;
 • Procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente;
 • Procurarea materialelor necesare curateniei;